کارت به کارت

کارت به کارت یا انتقال مالی بین بانکی از طریق شماره کارت، یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای انتقال پول بین حساب‌های بانکی مختلف ایران است. کارت به کارت کردن پول اتفاقی است که ممکن است به شکل روزمره برای هر فردی در کشور ایران بیفتد. در واقع کارت به کارت کردن پول رایج‌ترین روش انتقال پول بین افراد در ایران است. روزانه هزاران انتقال مالی در ایران از این روش اتفاق می‌افتد.

4 سایت برتر شارژ حساب کارت به کارت – 1402

بونوس های ویژه تا ۲۰۰٪

IMG_3639

هات بت یکی از نام‌های مطرح در زمینه سرگرمی و شرط بندی در ایران است.

بونوس های ویژه تا ۲۰۰٪

IMG_3639

هات بت یکی از نام‌های مطرح در زمینه سرگرمی و شرط بندی در ایران است.

بهترین سایت ها با شارژ کارت به کارت – 1402

سایت شرط بندی با کارت به کارت

روش کار بسیار راحت است: هر کارت بانکی دارای یک شماره اختصاصی بوده و کارت مبدا یا همان کارت فرستنده به یک حساب بانکی متصل است. در انتقال ، مقدار مشخصی از دارایی حساب بانکی به یک حساب بانکی دیگر که متصل به کارت مقصد یا گیرنده است، انتقال پیدا می‌کند.

بنابراین، برای انتقال پول از یک کارت به کارت دیگر، تنها داشتن شماره کارت مقصد کافی است.

هر کارت بانکی در سامانه بانکی  با یک نام مشخص شده است که می‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد. در فرآیند ، این نام به فرستنده نمایش داده می‌شود تا از صحت انتقال اطمینان پیدا کند.

در ادامه مطلب بیشتر به سایت شرط بندی با کارت به کارت خواهیم پرداخت.

معتبر ترین سایت های شرط بندی با شارژ حساب کارت به کارت

در این قسمت به معرفی برخی از سایت‌های شرط بندی پشتیبانی‌ کننده از روش کارت به کارت به منظور شارژ حساب می‌پردازیم.

هات بت

بت بال 90

آس 90

جت بت